Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายข้างวิทยาลัยเทคนิค)

     เทศบาลตำบลกุดชมภูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายข้างวิทยาลัยเทคนิค) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 400 บาท ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th / เทศบาลกุดชมภู www.kudchompu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045 -204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ