Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

การจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเข้าห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู และ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเข้าห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู และ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ในเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4520-4168