Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11

     ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

   ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ในราคาชุดละ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 พร้อมนำสำเนาเอกสาล การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูล ได้ทางเว็บไซต์ www.kudchompu.go.th/เทศบาลตำบลกุดชมภู