Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน งบประมาณในการจัดซื้อ 821,000 บาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลดำบลกุดชมภู ระหว่าง วันที่ 12 - 25 มีนาคม  2558  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204265 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.kudchompu.go.th