Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง - รถกระเช้า ชนิดบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง - รถกระเช้า ชนิดบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณในการจัดญซื้อ 2,200,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลดำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ -12 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมนำสำเนาเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204265 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.kudchompu.go.th