Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ

เทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ ราคากลางรวม 1,162,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-26 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocurement.go.th , www.kudchompu.go.th หรือ โทร. 045-204168 (รายละเอียดอื่นๆ ปรากฎตามเอกสารฯ)