Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

การจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยอดดอนซี หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 217

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยอดดอนซี หมู่ที่ 1 - ทางหลวงหมายเลข 217 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางของงานทั้งสิ้น 924,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 พร้อมนำเอกสาร ประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th