Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เทศบาลตำบลกุดชมภู ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2)

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.2 ของกรมส่งเสริมการปิครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย กำหนดเสร็จ 150 วันนับจากวันทำสัญญา ราคากลางของงานทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษจิกายน 2557 พร้อมนำเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th