Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E001/2558 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถายนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E001/2558 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 1 โครงการ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน นับจากวันทำสัญญา ตั้งไว้ที่ 2,825,000 บาท

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 พร้อมนำเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th