Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

Share

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น กระติบข้าว มวย กระด้ง และอื่น ๆ ที่ชาวอีสานยังนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งชาวบ้านสามารถทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว