Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน อสม. "สมาร์ท อสม.อุบลราชธานี 4.0 ชวนคนไทย สร้างสุขภาพดี เลิกบุรี่ และยาเสพติด ลดเสี่ยง วัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด" ประจำปี 2561

Share

      วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน อสม. "สมาร์ท อสม.อุบลราชธานี 4.0 ชวนคนไทย สร้างสุขภาพดี เลิกบุรี่ และยาเสพติด ลดเสี่ยง วัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี