Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โครงการไทยนิยมยังยืนในกรอบหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านมั่นคง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิธีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

Share

      วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะทำงาน นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยืนในกรอบหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านมั่นคง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิธีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน  ณ บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี