Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

Share

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จสิ้นลงด้วยดีทุกประการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ในนามเทศบาลตำบลกุดชมภูขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการ อสม นักกีฬา คณะกรรมการผู้ตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู และประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พบกันใหม่กับกุดชมภูเกมส์ครั้งที่ 22