Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

Share

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน