Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

Share

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และ นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี