Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู

Share

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู โดยมี นายปัญญาเศวต ธรรมนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ พระครูประทีป อัครธรรม (หลวงปู่นวล)เจ้าคณะตำบลกุดชมภู เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารเทศบาล สรรพสามิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร กองร้อย ตชด.226 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนและประชาชนบ้านหินลาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน