Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561

Share

      วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและผู้ปกครอง ในการร่วมกับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี