Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

   วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. โดยได้รับเกรียติจากนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มต่างๆอย่างสนุกมากมาย ชมการแสดงของน้องหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี " คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561