Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร

Share

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ด้วย 3 ช่องทางการสื่อสารแบบง่ายๆ ของกรมการค้าภายใน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และ ธ.ก.ส. ในจังหวัดของท่าน หรือ สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 พัฒนาเกษตรกรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน