Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

Share

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561  ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน  2560

   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู โทร. 045-441398 โทรศัพท์/โทรสาร 045- 441399 หรือ http://www.kudchompu.go.th