Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560

Share

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ท่าน้ำบ้านดอนสำราญ บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ฝีพายลงแข่งขันได้ 1 ลำ ดังนี้

     1.)เรือยาวขนาดกลางประเภทฝีพายไม่เกิน 40 ฝีพายประเภททั่วไปชาย
     2.) เรือเข็ม ประเภทไม่เกิน 9 ฝีพาย ประเภททั่วไปชาย
     3.) เรือหาปลาไม่เกิน 4 ฝีพาย (ในเขตเทศบาลตำบลกุดชมภู)
   เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา โทร. 045-441398