Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ การเปิดให้ลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้บริการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และให้แนะนำช่องทางความเหมาะของสมสินค้า ตามโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 
   1.ตลาดประชารัฐ Green market 
   2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
   3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
   4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 
   5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 
   6.ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด 
   7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 
   8.ตลาดประชารัฐต้องชม 
  9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม
      สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และ พัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร โทร. 086-4684412 หรือ เว็บไซต์ www.market.moi.go.th