Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เทศบาลตำบลกุดชมภู ต้อนรับและเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

Share

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ภาพบรรยากาศการต้อนรับ นางไพริน พรหมดี ผู้อำนวยการกองคลังนางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวดรุณี แซ่โง้ว เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงส่งนายทศพล โลมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกุดชมภู ที่ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี