Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบื้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 บริบูรณ์ ตามหนังสือรายละเอียดแนบท้าย หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 045 - 441398 หรือ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kudchompu.go.th