Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู

Share

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู เขต 13 ที่อยู่ ตำบล กุดชมภู อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี เว็บไซต์http://191934.hospitaltambon.com