Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

กาะดอนคำพวง

Share

ดอนคำพวง มีสภาพเป็นเกาะกลางลำน้ำ ด้วยลำน้ำมูลแตกออกเป็น 2 สายบริเวณเกาะกลาง มีร่องน้ำลึกทางบ้านชายฝั่งซ้ายดอนคำพวงนี้ เป็นตอนใหญ่ที่สุดในลำน้ำมูล มีเนื้อที่นับพันไร่ มีต้นยางขึ้นทั่วไปเต็มเกาะ ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีเข้าไปตั้งปฏิบัติธรรมอยู่ ในสมัยก่อนดอนคำพวงเป็นที่อยู่ของลิง ค่าง บ่าง ชนี มีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่อาศัย และอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้หลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้