Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

แก่งไก่เขี่ย

Share

แก่งไก่เขี่ย 

  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

  แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตร แก่งนี้จะเห็นได้ในหน้าแล้งตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม ของทุกปี มีแปวหรือร่องน้ำสำคัญอยู่ 2 แปว คือ แปวใหญ่และแปวน้อย แปวใหญ่เป็นร่องน้ำลึกอยู่ติดฝั่งด้านทิศเหนือทางตำบลโพธิ์ศรี มีน้ำไหลแรง เรือขนาดใหญ่ขึ้นล่องได้ตลอดปี แปวน้อยอยู่กึ่งกลางแก่งมีร่องน้ำคดเคี้ยวมีก้อนหินระเกะระกะยากแก่การเดินเรือขึ้นล่อง ทั้งแก่งและข้างแปวน้ำจะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่ทั่วไป ต้นไคร้เป็นไม้น้ำ ต้นแตกเป็นพุ่ม สูงประมาณ 1 – 3 เมตร มีใบเรียวแหลม ดอกเป็นสีขาว รับประทานได้