Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู เขต 13 ที่อยู่ ตำบล กุดชมภู อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี เว็บไซต์http://191934.hospitaltambon.com

อ่านเพิ่มเติม...

กาะดอนคำพวง

ดอนคำพวง มีสภาพเป็นเกาะกลางลำน้ำ ด้วยลำน้ำมูลแตกออกเป็น 2 สายบริเวณเกาะกลาง มีร่องน้ำลึกทางบ้านชายฝั่งซ้ายดอนคำพวงนี้ เป็นตอนใหญ่ที่สุดในลำน้ำมูล มีเนื้อที่นับพันไร่ มีต้นยางขึ้นทั่วไปเต็มเกาะ ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีเข้าไปตั้งปฏิบัติธรรมอยู่ ในสมัยก่อนดอนคำพวงเป็นที่อยู่ของลิง ค่าง บ่าง ชนี มีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่อาศัย และอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้หลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านกุดชมภู

       โรงเรียนบ้านกุดชมภู 141หมู่ที่ 11 บ้านกุดชมภู ถ.ขุนพิมูล ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-370105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม...

แก่งไฮ

 แก่งไฮ ที่ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดกุดชมภู

วัดกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

แก่งไก่เขี่ย

แก่งไก่เขี่ย 

  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...