Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2560

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ บ้านยอดดอนชี บ้านดอนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และ นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำบลกุดชมภูร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชมภู ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ บ้านยอดดอนชี บ้านดอนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และ นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำบลกุดชมภูร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงและมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นประจำปี พ. ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและได้ส่งบุคลากรเทศบาลตำบลกุดชมภูเข้าร่วมโครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึก อบรมศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

    วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ เรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon

    วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ หนึ่งโครงการดีๆของเทศบาลตำบลกุดชมภูเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon เป็นเครือข่ายการร่วมมือให้ความรู้ในการกำจัดขยะในชุมชน โดยมีการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนประชาชนในการกำจัดขยะ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 เพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู และให้ประชาชนในพื้นที่ได้ปลูกดอกดาวเรือง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปลูกดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานและบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู โดย นางสาวนภษร โพิธิ์งามได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ประธานกลุ่มบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลกุดชมภู เป็นวิทยากรผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 15000 ดอก ของตำบลกุดชมภู เพื่อแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ องค์พ่อหลวง (รัชกาลที่ 9 )

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชมภูทั้ง 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ ศูนย์โนนเจริญ ศูนย์โนนม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี จัดกิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร..เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2560 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก
 2. การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560
 3. ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 4. การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560
 5. ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
 6. ร่วมประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู
 7. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 8. กิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
 9. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560.
 10. พิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู
 11. ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกตามแผนการออกเก็บค่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 12. ออกตรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือราษฎร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 13. พิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 14. พิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
 15. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560
 16. พิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4
 17. พิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226
 18. ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
 19. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน
 20. โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู