Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร..เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2560 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ร่วมเดินรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โดยมีสาเหตุจากยุงลาย โดยน้องหนูตัวน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกัน และให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภู  รับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู

    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา. 09.00 น. เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูพร้อมด้วย อาสาปศุสัตว์ ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู เพื่อป้องกันให้ลูกหลานและประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560

    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีส่วนงานราชการ. ผู้นำชุมชน. ประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

    วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.00 น. ประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าพนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มผู้นำสตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

    วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือนพนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆหนังสือราชการ ระเบียบข้อบังคับเตรียมความพร้อมในการปฏบัติหน้าที่และการให้บริการประชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรันดร์ สุรัสวดี มอบหมายให้นายเด่นชัย สมนึก หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ บ้านดอนสำราญ ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

    วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่. 226 หน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลกุดชมภูร่วมกันจัดกิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชุมพิษญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อ กำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำ ใช้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ไม่ให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์แหล่งน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560.

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560. ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู
 2. ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกตามแผนการออกเก็บค่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 3. ออกตรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือราษฎร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 4. พิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 5. พิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
 6. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560
 7. พิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4
 8. พิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226
 9. ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
 10. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน
 11. โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู
 12. ร่วมพิธีเปิดงานสรรพสิ่งมรดกมนุษยชาติสู่อาหารชั้นเลิศครั้งที่ 4
 13. เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2560
 14. โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
 15. ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
 16. การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 20
 17. โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง
 18. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว
 19. โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน. ประจำปี 2560
 20. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองถิ่นไทยในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์