Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

  วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

  วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ หอประชุมเทศอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 20

  วันที่ 21 มีนาคม. 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 21- 24 มีนาคม 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านชุมพิชญ์ เตชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง

  วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ศูนย์เด็กบ้านดอนสำราญ ศูนย์ยอดดอนชี ศูนย์โนนเจริญ และศูนย์โนนม่วง โดยมีบัณฑิตน้อยที่รับวุฒิบัตรในครั้งนี้จำนวน 74 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว

  วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายอภิชาติ เศษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว ณ.ห้องประชุมตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน. ประจำปี 2560

  วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายอภิชาติ เศษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู จัดทำโครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน. ประจำปี 2560 ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเทียนสุนัขและแมว ซ่อมเครื่องใช้ไฟ้า รับเรื่องร้องทุกข์ ให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองถิ่นไทยในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  วันที่ 5-6มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองถิ่นไทยในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ กิจกรรมที่4 กิจกรรมการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและ

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดชมภู

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และนายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูและสมาชิกสภาฯ ร่วมต้อนรับ นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ยื่นแบบ และชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

  วันที่ 25 มกราคม 2560. เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ยื่นแบบ และชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 นี ณ กองคลังเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-441398 และ 045-441399 "เงินภาษีทุกบาท พัฒนาชาติ พัฒนาท้องถิ่น "

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 20 มกราคม 2560. เวลา 18. 00 น. นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู. นางวริศรา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560
 2. พิธีเปิดโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ รพ.สต.ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ยแก่งไฮ เก็บขยะและทำความตัดหญ้าข้างทางถนนเส้นหลัก
 4. กิจกรรมออกกำลังกาย ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู ตามที่พลเอกประยุทธ จันทโอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ออกกำลังกายในวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 5. ประชุมเชิงปฎิบัติการการบูราณาการแผนชุมชนตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู
 6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 4.
 7. จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
 8. พี่น้องประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี
 9. กิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช.ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 10. พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 11. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 12. เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนประกอบธุรกิจสถานการค้าน้ำมัน
 13. ประชุมแผนประชาคมระดับตำบลกุดชมภู เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 25 เดือน ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 14. กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 15. ท่านพลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวิมุติธรรมมาราม วัดหนองบัว (วัดหลวงปู่แสง) บ้านแสนตอ
 16. โครงการมอบเกลือไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2559
 17. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายสำราญ พิมพบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
 18. ทศบาลตำบลกุดชมภู ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณาในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 19. นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู มอบรถจักรยานส่วนตัวให้กับคุณตากร บัวทอง
 20. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชมภูโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภูทั้ง 4 ศูนย์