Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เพื่อจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกใหบริการประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ ศาลาริมมูล หมู่ที่ 4. บ้านหินสูง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560

     วันที่ 17 พฤษภาคม. 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภ ูกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมในกับคนในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน โดย พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560. เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู

  วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู. สนับสนุนโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงานสรรพสิ่งมรดกมนุษยชาติสู่อาหารชั้นเลิศครั้งที่ 4

  วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีเปิดงานสรรพสิ่งมรดกมนุษยชาติสู่อาหารชั้นเลิศครั้งที่ 4 โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทฎษฎีใหม่หนึ่งไร่หนึ่งแสน ณ ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 52 ฯ ม.16 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2560

  วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2560 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมการแสดงของน้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชมภู รำวงย้อนยุค กุดชมภูคาลิปโซ 2511 ประกวดก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรอันดีงาม ณ สถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ย ได้รับเกียรติจาก นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
 2. ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
 3. การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 20
 4. โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง
 5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว
 6. โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน. ประจำปี 2560
 7. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองถิ่นไทยในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
 8. ต้อนรับ นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดชมภู
 9. เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ยื่นแบบ และชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
 10. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 11. กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560
 12. พิธีเปิดโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ รพ.สต.ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 13. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ยแก่งไฮ เก็บขยะและทำความตัดหญ้าข้างทางถนนเส้นหลัก
 14. กิจกรรมออกกำลังกาย ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู ตามที่พลเอกประยุทธ จันทโอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ออกกำลังกายในวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 15. ประชุมเชิงปฎิบัติการการบูราณาการแผนชุมชนตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู
 16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 4.
 17. จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
 18. พี่น้องประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี
 19. กิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช.ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 20. พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี