Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ

      วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 1 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้า ที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ความรู้ กับผู้เข้าอบรมในการดูแล ป้องกันโรคต่างๆที่มักเกิดกับเด็กและเตรียมพร้อมเกี่ยวการพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2560 นางวริศราโพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้รับเกียรติจากท่านกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมการอนุรักษ์ขนมไทย เพื่ออนุรักษ์ขนมของไทยและเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ. เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการอนุรักษ์ขนมไทย เพื่ออนุรักษ์ขนมของไทยและเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ณโรงเรียนหินลาดแสนตอ. อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 54 ปี

      วันที่ 28 สิงหาคม. 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 54 ปี จากอดีต สู่ปัจจุบัน สานฝันอนาคตและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนและพิธีมอบเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมรถจักรยานยนต์ระยบหัวฉีด

      วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บุญทนแสนทวีสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนและพิธีมอบเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมรถจักรยานยนต์ระยบหัวฉีด โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในการจัดงานและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560   ประจำปี 2560 มีมติเห็นชอบญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระแรก ขั้นรับหลักการ ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมยาเสพติดและให้ความรู้ ป้องกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน

      วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.นางวริศรา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมยาเสพติดและให้ความรู้ ป้องกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.สิริพร แสนทวีสุข รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ชุมชน ลดภาวะโลกร้อน สร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ พื้นที่สาธารณโคกห้วยกอย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2560
 2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ บ้านยอดดอนชี บ้านดอนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง
 4. โครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2
 5. พิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
 6. พิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ เรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon
 7. ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 8. พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู
 9. กิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
 10. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 11. เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก
 12. การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560
 13. ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 14. การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560
 15. ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
 16. ร่วมประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู
 17. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 18. กิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
 19. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560.
 20. พิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู