Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู

    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา. 09.00 น. เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูพร้อมด้วย อาสาปศุสัตว์ ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู เพื่อป้องกันให้ลูกหลานและประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560

    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีส่วนงานราชการ. ผู้นำชุมชน. ประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

    วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.00 น. ประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าพนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มผู้นำสตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

    วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือนพนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆหนังสือราชการ ระเบียบข้อบังคับเตรียมความพร้อมในการปฏบัติหน้าที่และการให้บริการประชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรันดร์ สุรัสวดี มอบหมายให้นายเด่นชัย สมนึก หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ บ้านดอนสำราญ ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

    วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่. 226 หน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลกุดชมภูร่วมกันจัดกิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชุมพิษญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อ กำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำ ใช้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ไม่ให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์แหล่งน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560.

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560. ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู

     วันที่ 2 มิถุนายน 2560. เวลา 13.00. น. นายชุมพิษญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกตามแผนการออกเก็บค่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุดชมภู

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกตามแผนการออก เก็บค่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุดชมภู และขอขอบคุณพี่น้องตำบลกุดชมภูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือราษฎร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2560. เวลา 11 .00. น. นายชุมพิษญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือราษฎร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยออกสำรวจลำห้วยไผ่และลำห้วยซันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดชมภู

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. พิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560
 4. พิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4
 5. พิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226
 6. ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
 7. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน
 8. โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู
 9. ร่วมพิธีเปิดงานสรรพสิ่งมรดกมนุษยชาติสู่อาหารชั้นเลิศครั้งที่ 4
 10. เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2560
 11. โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
 12. ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
 13. การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 20
 14. โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง
 15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว
 16. โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน. ประจำปี 2560
 17. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองถิ่นไทยในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
 18. ต้อนรับ นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดชมภู
 19. เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ยื่นแบบ และชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
 20. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี