Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และ นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำบลกุดชมภูร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงและมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นประจำปี พ. ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและได้ส่งบุคลากรเทศบาลตำบลกุดชมภูเข้าร่วมโครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึก อบรมศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

    วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ เรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon

    วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ หนึ่งโครงการดีๆของเทศบาลตำบลกุดชมภูเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon เป็นเครือข่ายการร่วมมือให้ความรู้ในการกำจัดขยะในชุมชน โดยมีการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนประชาชนในการกำจัดขยะ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 เพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู และให้ประชาชนในพื้นที่ได้ปลูกดอกดาวเรือง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปลูกดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานและบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู โดย นางสาวนภษร โพิธิ์งามได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ประธานกลุ่มบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลกุดชมภู เป็นวิทยากรผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 15000 ดอก ของตำบลกุดชมภู เพื่อแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ องค์พ่อหลวง (รัชกาลที่ 9 )

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชมภูทั้ง 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ ศูนย์โนนเจริญ ศูนย์โนนม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี จัดกิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร..เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2560 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กตำบลกุดชมภู ร่วมเดินรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โดยมีสาเหตุจากยุงลาย โดยน้องหนูตัวน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงออกเดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองร่วมกันป้องกัน และให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภู  รับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) (Local performaent : LPA)ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ออกดำเนินการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 2. การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560
 3. ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
 4. ร่วมประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู
 5. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Zero Waste to Low Carbon Community) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 6. กิจกรรม KICK OFF ในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
 7. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560.
 8. พิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู
 9. ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกตามแผนการออกเก็บค่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 10. ออกตรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือราษฎร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 11. พิธีเปิดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งต่อยอด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงหลักสูตรช่างต่อเรือไฟเบอร์กลาสภายใต้โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 12. พิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
 13. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธิเปิีดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์รุ่นที่ 17/2560
 14. พิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูงหมู่ที่ 4
 15. พิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226
 16. ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
 17. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน
 18. โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2560 ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู
 19. ร่วมพิธีเปิดงานสรรพสิ่งมรดกมนุษยชาติสู่อาหารชั้นเลิศครั้งที่ 4
 20. เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2560