Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ท่าน้ำบ้านดอนสำราญ บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ฝีพายลงแข่งขันได้ 1 ลำ ดังนี้

     1.)เรือยาวขนาดกลางประเภทฝีพายไม่เกิน 40 ฝีพายประเภททั่วไปชาย
     2.) เรือเข็ม ประเภทไม่เกิน 9 ฝีพาย ประเภททั่วไปชาย
     3.) เรือหาปลาไม่เกิน 4 ฝีพาย (ในเขตเทศบาลตำบลกุดชมภู)
   เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา โทร. 045-441398

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงคววมยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2560 สาขาข้าราชการตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร

      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแสดงคววมยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2560 สาขาข้าราชการตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร รับรางวัลเทพนาคราช จากหม่อมหลวงปราลี (มาลากุล) ประสมทรัพย์ ประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณโรงละครเดอะบาร์ชาเธียเตอร์ ชั้น C สวนลุมไนบาร์ซ่า รัชดาภิเศก กรุงเทพมหานคร

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม“งานบรรจุพระบรมเกศาธาตุ ณ พระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยและประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ สวนสรรพสิ่ง” ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ได้ร่วม“งานบรรจุพระบรมเกศาธาตุ ณ พระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยและประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ สวนสรรพสิ่ง” ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแก่งไก่เขี่ย หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.35 น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาจำนวน 19 หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รวมพลังทำกิจกรรม "ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ " โดยจิตอาสาได้ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแก่งไก่เขี่ย หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ตลอดจนเขื่อนริมตลิ่ง บ้านดอนสำราญ รวมระยะทาง 900 เมตร ตำบลกุดชมภู ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา ถนนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ การเปิดให้ลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้บริการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และให้แนะนำช่องทางความเหมาะของสมสินค้า ตามโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 
   1.ตลาดประชารัฐ Green market 
   2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
   3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
   4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 
   5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 
   6.ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด 
   7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 
   8.ตลาดประชารัฐต้องชม 
  9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม
      สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และ พัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร โทร. 086-4684412 หรือ เว็บไซต์ www.market.moi.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภู ต้อนรับและเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ภาพบรรยากาศการต้อนรับ นางไพริน พรหมดี ผู้อำนวยการกองคลังนางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวดรุณี แซ่โง้ว เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงส่งนายทศพล โลมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกุดชมภู ที่ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบื้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 บริบูรณ์ ตามหนังสือรายละเอียดแนบท้าย หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 045 - 441398 หรือ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kudchompu.go.th 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2560

      วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู จัดการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมงานวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมทอดถวายผ้ากฐินสาโดยประธานกฐิน พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ วัดป่าวิมุตติธรรมาราม บ้านแสนตอ ม.10
 2. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
 3. ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญพรกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"
 4. กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
 5. ร่วมปลูกดาวเรืองและประดับดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู
 6. ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธรักษา บ้านหินสูง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 7. พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ 2560
 8. พิธีปิดโครงการบ้านหลังเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 9. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนม่วง เพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี
 10. ร่วมงาน วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
 11. พิธีเปิดโครงการโชคอำนวยฟันสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560
 12. พิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอร์โรบิค ปีงบประมาณ 2560
 13. เปิดโครงการมีครรภ์มีสุขแม่ลูกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2560
 14. พิธีเปิดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา "เยาวชนวัยใส ใส่ใจภัยยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียน ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
 15. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
 16. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจทันตสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 17. พิธีเปิดโครงการศึกษา อบรม เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 18. พิธีเปิดโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2560
 19. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
 20. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560