Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมวิชาการและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านทันตสาธารณสุขสาขาผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2557

   วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู รับมอบเกียรติบัตรในงานมหกรรมวิชาการและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านทันตสาธารณสุขสาขาผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร

   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ร่วมในงานแสดงมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

   วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. นายหนูพัด แกพิษ รองนายกฯ ร่วมพิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิค อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557

   วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

   วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   วันที่ 17-18 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

   วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกุดชมภู ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ และประสบปัญหาความเดือดร้อน

   วันที่ 17 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย ท่าน อัมพร ยานุ รองนายกฯ ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ยากไร้และประสบปัญหาความเดือดร้อน นายสำรอง สาโรจน์ อายุ 55 ปี หย่าร้างกับภรรยามาหลายปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35/1 บ้านคำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครอบครัวมีฐานะอยากจน อาศัยอยู่กับหลาน ๆ 3 คน คนที่ 1 เด็กชายณัฐพล สาโรจน์ กำลังศึกษา ชั้น ป.1 อายุ 7 ปี ม พิการขาซ้ายเกิดอุบัติเหตุ คนที่ 2 กำลังศึกษา ชั้นอนุบาล 2 อายุ 5 ปี คนที่ 3 อายุ 1 ปี 9 เดือน มีรายได้ต่อวัน ประมาณ 120 - 250 บาท ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใจบุญ ต้องการร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ โทร. 045 - 204-168

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทำขนมบัวลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ

   วันที่ 16 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทำขนมบัวลอย ให้เด็กๆได้ฝึกการทำขนมบัวลอย ช่วยส่งเสริมทักษะและพัฒนาการทางการปั้นให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2557

   วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2557 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู
 2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฏรพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
 4. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขสำหรับผู้สูงวัย
 5. ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัย สามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557
 6. งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
 7. อบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเทศบาล
 8. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบรถเข็นคนพิการและรถวีลแชให้กับผู้พิการ
 9. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 10. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ประจำปี 2556
 11. เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานฯ