Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแก่งศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย นายอัมพร ยานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ วัดแก่งศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ค้นหาและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (เอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ) "วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย "

 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค้นหาและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (เอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ) "วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย " และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกุดชมภูเข้าร่วมตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองวัณโรค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)

 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกเทศบาลตรีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2557

 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดแก่งศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูและพุทธศาสนิกชนชาวตำบลกุดชมภู ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดแก่งศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมีครรภ์ มีสุข แม่ลูกแข็งแรง ตำบลกุดชมภู ประจำปี 2557

   วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการมีครรภ์ มีสุข แม่ลูกแข็งแรง ตำบลกุดชมภู ประจำปี 2557 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอาสาสมัครเชี่ยวชาญทางทันตสาธารณสุข

   วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเชี่ยวชาญทางทันตสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจทันตสุขภาพแบบบูรณาการ

   วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจทันตสุขภาพแบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิว ตำบลกุดชมภู ปี 2557

   วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายอัมพร ยานุ รองนายกฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกลือไอโอดีน ตามโครงการ ส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิว ตำบลกุดชมภู ปี 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโชคอำนวย ตำบลกุดชมภู

   วันที่ 29 กันยายน 2557 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร กับเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโชคอำนวย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. งานด้วยรักและผูกพันจากชาว อปท. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 2. มหกรรมวิชาการและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านทันตสาธารณสุขสาขาผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2557
 3. งานแสดงมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร
 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 5. กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557
 6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 7. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 9. เทศบาลตำบลกุดชมภู ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ และประสบปัญหาความเดือดร้อน
 10. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทำขนมบัวลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ
 11. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2557
 12. ประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู
 13. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 14. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฏรพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขสำหรับผู้สูงวัย
 16. ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัย สามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557
 17. งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
 18. อบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเทศบาล
 19. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบรถเข็นคนพิการและรถวีลแชให้กับผู้พิการ
 20. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ