Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. โดยได้รับเกรียติจากนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มต่างๆอย่างสนุกมากมาย ชมการแสดงของน้องหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี " คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ด้วย 3 ช่องทางการสื่อสารแบบง่ายๆ ของกรมการค้าภายใน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และ ธ.ก.ส. ในจังหวัดของท่าน หรือ สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 พัฒนาเกษตรกรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 " ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย ขนมแจกเยอะที่สุด พร้อมชมการแสดง ของน้องหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี " 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน " ของดีเมืองพิมูล "

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน " ของดีเมืองพิมูล " ตลาดต้องชม ชมการแสดงซิลปวัฒนธรรม เดินแบบผ้าไทย จำหน่ายสินค้า OTOP และอื่นอีกมากมาย ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 54ประจำปี 2561

     วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติเศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 54 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ประจำปี 2561

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ประจำปี 2561 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลกุดชมภู

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู

   วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561  ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน  2560

   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู โทร. 045-441398 โทรศัพท์/โทรสาร 045- 441399 หรือ http://www.kudchompu.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399

อ่านเพิ่มเติม...

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขา นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น อำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

   เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขา นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น อำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท " ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2560 จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ณ ก้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
 2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
 4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม Thailand community Network Apprasal program (TCNAP)
 5. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
 6. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีที่ 16) ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 7. พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 8. พิธีเปิดจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลกุดชมภู ตักบาตรข้าวเหนียวแบบล้านนา ล่องแพชมธรรมชาติ สายธธรรม สายธาร สายน้ำแห่งชีวิต
 9. พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภู ประจำปี 2560
 10. ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทำความสะอาด ชุมชน และ เก็บขยะบริเวณไหล่ทางถนนพิบูล - คันไร่
 11. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560
 12. ร่วมแสดงคววมยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2560 สาขาข้าราชการตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร
 13. ร่วม“งานบรรจุพระบรมเกศาธาตุ ณ พระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยและประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ สวนสรรพสิ่ง” ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ
 14. ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแก่งไก่เขี่ย หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู
 15. ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา
 16. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ
 17. เทศบาลตำบลกุดชมภู ต้อนรับและเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู
 18. ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบื้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 19. การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2560
 20. ร่วมงานวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร