Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู โดยมี นายปัญญาเศวต ธรรมนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ พระครูประทีป อัครธรรม (หลวงปู่นวล)เจ้าคณะตำบลกุดชมภู เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารเทศบาล สรรพสามิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร กองร้อย ตชด.226 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนและประชาชนบ้านหินลาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการกองช่าง/นายช่างโยธา และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก อปท.ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่เข้าร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับมือจาก นายชาญณรงค์ อัครชูวงค์ ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้. รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561

      วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและผู้ปกครอง ในการร่วมกับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารแห่งปี 2561 CEO Thailand Awards 2018

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารแห่งปี 2561 CEO Thailand Awards 2018 ตามโครงการยกย่องและสรรเสริญผู้บริหารที่ดีและผู้บริหารที่เป็นตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ จากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่แรก ประจำปี 2561

      วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.คณะสภาฯเทศบาลตำบลกุดชมภู จัดการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่แรก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล- กุดชมภู ประจำปี 2561

     วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล- กุดชมภู พร้อมทั้ง นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬา ในวันนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

     วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ดร. ศิริพร แสนทวีสุข รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ประจำปี 2561

     วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ตลาดต้องชม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมการเดินแบบผ้าไทย จากสาวงามเทศบาลตำบลกุดชมภูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกุดชมภู(เดินแบบกระติบข้าว) ช๊อปสินค้า OTOP ชิมอาหารอร่อย และอื่นอีกมากมาย ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 2. ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 4. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน " ของดีเมืองพิมูล "
 5. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 54ประจำปี 2561
 6. ประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ประจำปี 2561
 7. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู
 8. ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561
 9. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
 10. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขา นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น อำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 11. ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
 12. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 13. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
 14. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม Thailand community Network Apprasal program (TCNAP)
 15. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
 16. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีที่ 16) ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 17. พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 18. พิธีเปิดจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลกุดชมภู ตักบาตรข้าวเหนียวแบบล้านนา ล่องแพชมธรรมชาติ สายธธรรม สายธาร สายน้ำแห่งชีวิต
 19. พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภู ประจำปี 2560
 20. ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทำความสะอาด ชุมชน และ เก็บขยะบริเวณไหล่ทางถนนพิบูล - คันไร่