Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดเข้าปริวาสสำนักสงฆ์ วัดกุดเม็กบ้านโชคอำนวย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 6 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประในพิธีปิดเข้าปริวาสสำนักสงฆ์ วัดกุดเม็กบ้านโชคอำนวย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการไทยนิยมยังยืนในกรอบหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านมั่นคง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิธีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

      วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะทำงาน นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยืนในกรอบหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านมั่นคง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิธีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน  ณ บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

      วันที่ 2 มีนาคม 2561. เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความเกี่ยวกับภาษี แก่ ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จสิ้นลงด้วยดีทุกประการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ในนามเทศบาลตำบลกุดชมภูขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการ อสม นักกีฬา คณะกรรมการผู้ตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู และประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พบกันใหม่กับกุดชมภูเกมส์ครั้งที่ 22 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางไพริน พรหมดี ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ พนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล "

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเดินแบบในตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ตลาดต้องชม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมการเดินแบบผ้าไทย จากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ช๊อปสินค้า OTOP ชิมอาหารอร่อย และอื่นอีกมากมาย ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณภาพสวยๆcr. เฮียต้น นราธิป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ท่านรองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และ นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 2. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู
 3. ร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21
 5. พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561
 6. เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารแห่งปี 2561 CEO Thailand Awards 2018
 7. การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่แรก ประจำปี 2561
 8. พิธีเปิดกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล- กุดชมภู ประจำปี 2561
 9. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
 10. ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ประจำปี 2561
 11. พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 12. ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร
 13. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 14. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน " ของดีเมืองพิมูล "
 15. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 54ประจำปี 2561
 16. ประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ประจำปี 2561
 17. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู
 18. ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561
 19. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
 20. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขา นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น อำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน