Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (รอบที่ 2)และโครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน

       บรรยากาศภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (รอบที่ 2)และโครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน รับชำระภาษีนอกสถานที่ รับสมัครนักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในตำบลกุดชมภู ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสำราญ อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดโครงการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูง หมู่ที่ 4

       วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ศาลาริมมูล บ้านหินสูง หมู่ที่ 4 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (รอบที่ 2)

      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (รอบที่ 2)และโครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน รับชำระภาษีนอกสถานที่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในตำบลกุดชมภู

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดมภู

      วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 "ปีใหม่ไทย ทำบุญแบบไทย ม่วนแบบไทย "ตระการตาซุ้มน้ำ ชมตลาดประชารัฐ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกของดีตำบลกุดชมภู ทำบุญตัดบาตร ไหว้พระขอพรผู้สูงอายุ เส็งกลอง รำวงย้อนยุค และชมการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ท่าน้ำบ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อกเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน อสม. "สมาร์ท อสม.อุบลราชธานี 4.0 ชวนคนไทย สร้างสุขภาพดี เลิกบุรี่ และยาเสพติด ลดเสี่ยง วัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด" ประจำปี 2561

      วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน อสม. "สมาร์ท อสม.อุบลราชธานี 4.0 ชวนคนไทย สร้างสุขภาพดี เลิกบุรี่ และยาเสพติด ลดเสี่ยง วัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) โดยวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

      วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) โดยวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาและเตรียมพร้อมวิชาชีพสู่ตลาดแรงงานและก้าวสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้ง นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางหลังใหม่

      วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ผู้บริหารพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางหลังใหม่ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการที่ดี ธรรมาภิบาล รางวัลณวัฒกรรมศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน ดีเด่น ปลูกต้นไม้ (ต้นประดู่)ทั้งนี้ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ยังได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ในงานนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อนให้บริการประชาชน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน ณ บ้านโนนจิกน้อย ม.14

     วันที่ 6 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ โครงการเทศบาลตำบลกุดชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อนให้บริการประชาชน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน ณ บ้านโนนจิกน้อย ม.14 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีปิดเข้าปริวาสสำนักสงฆ์ วัดกุดเม็กบ้านโชคอำนวย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 2. โครงการไทยนิยมยังยืนในกรอบหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านมั่นคง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิธีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 4. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21
 5. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21
 6. ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน
 7. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
 8. ร่วมงานตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล "
 9. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 10. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 11. ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 12. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู
 13. ร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 14. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21
 15. พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561
 16. เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารแห่งปี 2561 CEO Thailand Awards 2018
 17. การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่แรก ประจำปี 2561
 18. พิธีเปิดกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล- กุดชมภู ประจำปี 2561
 19. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
 20. ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ประจำปี 2561
Page 1 of 43