Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีที่ 16) ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 6 ธันวาคม 2560เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู  ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีที่ 16) ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลกุดชมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ณ ท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลกุดชมภู ตักบาตรข้าวเหนียวแบบล้านนา ล่องแพชมธรรมชาติ สายธธรรม สายธาร สายน้ำแห่งชีวิต

     วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลกุดชมภู ตักบาตรข้าวเหนียวแบบล้านนา ล่องแพชมธรรมชาติ สายธธรรม สายธาร สายน้ำแห่งชีวิต ชมเกาะแก่ง ชมแข่งเรือยาว ณ วัดแก่งศิลา บ้านหินลาด ม.6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภู ประจำปี 2560

     วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภู ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ท่าน้ำบ้านดอนสำราญ บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทำความสะอาด ชุมชน และ เก็บขยะบริเวณไหล่ทางถนนพิบูล - คันไร่

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับจิตอาสาทั้ง 19 หมู่บ้าน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทำความสะอาด ชุมชน และ เก็บขยะบริเวณไหล่ทางถนนพิบูล - คันไร่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ท่าน้ำบ้านดอนสำราญ บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ฝีพายลงแข่งขันได้ 1 ลำ ดังนี้

     1.)เรือยาวขนาดกลางประเภทฝีพายไม่เกิน 40 ฝีพายประเภททั่วไปชาย
     2.) เรือเข็ม ประเภทไม่เกิน 9 ฝีพาย ประเภททั่วไปชาย
     3.) เรือหาปลาไม่เกิน 4 ฝีพาย (ในเขตเทศบาลตำบลกุดชมภู)
   เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา โทร. 045-441398

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงคววมยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2560 สาขาข้าราชการตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร

      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแสดงคววมยินดีกับ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2560 สาขาข้าราชการตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร รับรางวัลเทพนาคราช จากหม่อมหลวงปราลี (มาลากุล) ประสมทรัพย์ ประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณโรงละครเดอะบาร์ชาเธียเตอร์ ชั้น C สวนลุมไนบาร์ซ่า รัชดาภิเศก กรุงเทพมหานคร

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม“งานบรรจุพระบรมเกศาธาตุ ณ พระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยและประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ สวนสรรพสิ่ง” ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ได้ร่วม“งานบรรจุพระบรมเกศาธาตุ ณ พระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยและประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ สวนสรรพสิ่ง” ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแก่งไก่เขี่ย หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.35 น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาจำนวน 19 หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รวมพลังทำกิจกรรม "ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ " โดยจิตอาสาได้ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแก่งไก่เขี่ย หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ตลอดจนเขื่อนริมตลิ่ง บ้านดอนสำราญ รวมระยะทาง 900 เมตร ตำบลกุดชมภู ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ
 3. เทศบาลตำบลกุดชมภู ต้อนรับและเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู
 4. ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบื้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 5. การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2560
 6. ร่วมงานวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร
 7. ร่วมทอดถวายผ้ากฐินสาโดยประธานกฐิน พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ วัดป่าวิมุตติธรรมาราม บ้านแสนตอ ม.10
 8. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
 9. ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญพรกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"
 10. กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
 11. ร่วมปลูกดาวเรืองและประดับดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู
 12. ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธรักษา บ้านหินสูง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 13. พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ 2560
 14. พิธีปิดโครงการบ้านหลังเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 15. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนม่วง เพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี
 16. ร่วมงาน วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
 17. พิธีเปิดโครงการโชคอำนวยฟันสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560
 18. พิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอร์โรบิค ปีงบประมาณ 2560
 19. เปิดโครงการมีครรภ์มีสุขแม่ลูกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2560
 20. พิธีเปิดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา "เยาวชนวัยใส ใส่ใจภัยยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียน ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
Page 1 of 38