Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางไพริน พรหมดี ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ พนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล "

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเดินแบบในตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ตลาดต้องชม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมการเดินแบบผ้าไทย จากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ช๊อปสินค้า OTOP ชิมอาหารอร่อย และอื่นอีกมากมาย ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณภาพสวยๆcr. เฮียต้น นราธิป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู ท่านรองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน พุดผาเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมทั้ง นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และ นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับสถานประกอบการ ปั้มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการปักกลด) ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู โดยมี นายปัญญาเศวต ธรรมนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ พระครูประทีป อัครธรรม (หลวงปู่นวล)เจ้าคณะตำบลกุดชมภู เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารเทศบาล สรรพสามิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร กองร้อย ตชด.226 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนและประชาชนบ้านหินลาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการกองช่าง/นายช่างโยธา และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก อปท.ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่เข้าร่วมอบรมซักซัอมแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับมือจาก นายชาญณรงค์ อัครชูวงค์ ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้. รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561
 2. เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารแห่งปี 2561 CEO Thailand Awards 2018
 3. การประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่แรก ประจำปี 2561
 4. พิธีเปิดกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล- กุดชมภู ประจำปี 2561
 5. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
 6. ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ " ของดีเมืองพิมูล " ประจำปี 2561
 7. พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 8. ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรอบรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร
 9. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 10. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน " ของดีเมืองพิมูล "
 11. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 54ประจำปี 2561
 12. ประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ประจำปี 2561
 13. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคำคิงผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู
 14. ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561
 15. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
 16. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขา นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น อำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 17. ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
 18. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 19. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
 20. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม Thailand community Network Apprasal program (TCNAP)
Page 1 of 41