Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

        ตามที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั้งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแบ่งชันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และผู้ดูแลเด็ก) บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน