Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิื่น

Share

       เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไปในเขตตำบลกุดชมภู สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อเบอร์ 0894237239,045441398-9 หรือสมัครโดยตรงที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู