Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร

Share

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องด้วยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จะดำเนินการดับไฟปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการดับไฟปฏิบัติงาน โดยจะใช้ระยะเวลาจุดละ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร โทร 045- 441499