Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)

Share

       เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์