Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

รายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ข้อร้องเรียน ประจำปี 2560

Share

      ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำ รายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนงทางแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน