Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

Share

     ด้วยกองคลังเทศบาลตำบลกุดชมภู  ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนธันวาคม 2560 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

     ผู้สนใจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th / เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th หรือโทร 045-204168