Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ที่มีเรือ แพ กระชังปลาหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั้งในลำน้ำและริมตลิ่งแม่น้ำมูล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ