Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว

Share

       เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว ด้วยอำเภอพิบูลมังสาหารได้รับแจ้งจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำแม่น้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ใช้บังคับตแจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

       ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการแพ/เรือท่องเที่ยว เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ท่านจึงต้องดำเนินการตามรายละเอียดของเอกสารนี้....

 

2560-07-20 13:35:00