Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ขอประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560

Share

      เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

2560-07-20 13:35:00