Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศอนุมัติให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

     เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลกุดชมภู สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป