Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ (คลินิกนอกเวลา)

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ (คลินิกนอกเวลา) ทางโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จะเริ่มดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ( คลินิกนอกเวลา ) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 045-2045901 ต่อ 1335-1336 โทรสาร. 045-441553 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร